Thai Food11.20.14 Bangkok11.27.14 Krabi12.03.14 Koh Samui12.11.14 Siem Reap, Cambo12.19.14 HCMC, Vietnam12.24.14 Hanoi, Vietnam12.30.14 Singapore01.02.14 ManilaBoracayPalawanCebu